Header Ändra utleverans

I det här formuläret kan ni ändra registrerad data för en utleverans. Ni ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Ni tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet. Tryck på knappen "Ok" när ni är klara med era ändringar.

Följande flikar och fält finns när ni skall ändra en utleverans:


Nummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en utleverans.

Datum
Här skriver ni in eller väljer ett datum för utleveransen. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Text
Här skriver ni in en text för att beskriva utleveransen.

Produktnr
Här skriver ni in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning enligt vald produkt från produktregistret.

Antal
Här skriver ni in antalet enheter för produkten som har levererats ut från ert lager.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida