Header Ändra inventering

I det här formuläret kan ni ändra registrerad data för en inventering. Ni ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner.

Följande fält finns när ni skall ändra en inventering:


Nummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en inventering.

Datum
Här skriver ni in eller väljer ett datum för inventeringen. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Text
Här skriver ni in en text för att beskriva inventeringen.

Produktnr
Här skriver ni in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning enligt vald produkt från produktregistret.

Lagerantal
Här visas antalet enheter i lager för produkten beräknat utifrån angivet datum för inventeringen. Om ni ändrar datum för inventeringen så räknas lagerantalet om för alla produkter.

Inventeringsantal
Här skriver ni in antalet inventerade enheter av produkten.

Skillnad
Här visas skillnaden mellan lagerantal och inventeringsantal. Det är den här skillnaden som sparas för den här inventeringen och visar huruvida antalet enheter har ökat eller minskat jämfört med antalet i lager vid inventeringen. Ni kan även själva skriva in skillnaden istället för att ange inventeringsantal.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida