Header Skapa inköpsorder från ordrar

Ni skapar en inköpsorder från en eller flera ordrar genom att markera en eller flera ordrar i listan över ordrar och trycka på knappen "Skapa inköpsorder för valda ordrar". Fönstret "Ändra inköpsorder" poppar upp och ni kan ändra i inköpsordern eller spara inköpsordern så som den har hämtats från ordrarna.

Se "Ändra inköpsorder" för mer information om hur ni ska ändra i en inköpsorder. Ni måste välja en leverantör i den inköpsorder som har skapats från en eller flera ordrar.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida