Header Inköpsförslag

Ni kan med den här funktionen skapa inköpsordrar automatiskt för produkter som behöver beställas. När ni öppnar fönstret för inköpsförslag listas de produkter som har ett lagerantal och väntande inleveranser som understiger beställningspunkten.

Kryssa för de produkter ni vill skapa inköpsordrar för och se till att det finns en leverantör för varje produkt. Det skapas då en inköpsorder per leverantör där produktraderna grupperas in för varje leverantör.

Följande fält finns när ni skall skapa inköpsordrar från inköpsförslag:


Kryssruta
Den här kryssrutan skall vara ikryssad om ni vill skapa en inköpsorder för produkten.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en produkt.

Beskrivning
Här visas en beskrivning för produkten

Beställningspunkt
Här visas produktens beställningspunkt hämtat från produktregistret för aktuell produkt.

Lagerantal
Här visas antalet enheter av produkten som för närvarande finns i lager.

Väntas
Här visas antalet enheter av produkten som väntas inlevereras till företagets lager.

Beställningsvolym
Här visas ett förslag på det antal enheter av produkten som skall beställas, värdet hämtas från produktregistret för den aktuella produkten och värdet kan ändras.

Leverantör
Här visas den rekommenderade leverantören för beställningen hämtat från produktregistret för den aktuella produkten. Ni kan välja en annan leverantör om ni vill.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida