Header Skapa kreditfaktura från kundfaktura

Ni skapar en kreditfaktura från en kundfaktura genom att markera en kundfaktura i listan över kundfakturor och trycka på knappen "Skapa kreditfaktura av vald kundfaktura". Fönstret "Ändra kreditfaktura" poppar upp och ni kan ändra i kreditfakturan eller spara kreditfakturan så som den har hämtats från kundfakturan. Se "Ändra kreditfaktura" för mer information om hur ni ska ändra i en kreditfaktura.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida